Gizlilik Sözleşmesi
Buradasınız: Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

MADDE-1 SÖZLEŞMENİN AMACI
Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir. İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz. İnternet Sitesi, üyelerden topladığı bilgileri, ilgili üyelerin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta ve faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır. Bu sebeple, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder, Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varılır.

MADDE-2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın SATICI ’ya ait https://www.http://aluminyummagaza.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini e-ticaret yaptığı aşağıda satış ücreti ve nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının unvan, isim, telefon, açık adres ve diğer erişim bilgileri satışa konu malın temel nitelikleri, ödeme sekli, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, masrafları ve teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm  bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına e-ticaret sitesinde uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde-3 Gizlilik
Amaçla bağlantılı olarak diğer Tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler Taraflardan her biri, işbu sözleşmede açıkça belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sözleşmenin varlığını ve mahiyetini gizli tutmayı ve işbu Sözleşmeyi ya da diğer tarafın ismini Sözleşme ile ilgili herhangi bir tanıtım, reklâm ya da diğer açıklamada kullanmamayı kabul eder. Her iki tarafça hazırlanmış tüm  derleme, analiz, teklif, çalışma, ve diğer belgelerdir. Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini firmamıza yazılı olarak iletmeleri durumunda, Alüminyum Mağaza veri sorumlusu  KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın